Vesti i Dogadjaji
Grupa učenja za poslastičare iz Štrpca je imala uzajamnu  posetu poslastičarnice, koja se upravlja od jedne žene, u Kamenici. Poseta je bila isplativo iskustvo za šest žena koje su imale priliku da razgovaraju o raznim pitanjima koja se odnose na poslovanje poslastičarnice. Pored razmene ideja kroz diskusije, grupa učenja je vršila i praktičnu demonstraciju videvši […]
Projekat Veštine za ruralno zaposlenje (VRZ), je počelo sa obukom grupe poljoprivrednika iz sela Busavata/Kamenica, u izradi biznis planova, nacrt projekata i stvaranje fondova. Obuka će se sastojati od 6 sesija i pomoći će 13 poljoprivrednicima da steknu znanja u pripremanju potrebne dokumentacije za apliciranje na relevantnim finansijskim institucijama i kod raznih donatora. Na kraju […]
U okviru projekta Veštine za ruralno zaposlenje (VRZ), švajcarska organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation, u svom pilot programu, na području Šar planine i u opštini Kamenica i Novo Brdo, istražuje mogućnost saradnje za stvaranje novih radnih mesta. Sa leve strane: Ardit Klaiqi svakog dana sakuplja oko 2000 l mleka; Almenida Spahiu prilikom kontrole mlečnih vrednosti; Jogurt, […]
Da Kosovo ima veoma naglašeno siromaštvo, pored jednog sloja bogatih ljudi, o tome se više ne raspravlja.  Oko 35 % građana Kosova živi sa samo 1,6 evra na dan. Nezaposlenost od 45% je najrealnija mera za procenjivanje nezadovoljstva građana na Kosovu. Društveni sektor (opština, obrazovanje, zdravstvo i slično) ne uspeva da apsorbuje sav taj broj […]