Vesti i Dogadjaji
Projekat Veštine za Ruralno Zaposlenje (VRZ) regrutira lokalnog stažera Potrebne kvalifikacije: Diplomiran na Kosovskim Univerzitetima Poznavanje ekonomske situacije na Kosovu. Naglašeno poznavanje zapošljavanja mladih može biti preimućstvo. Dobre veštine u analiziranju, usmenoj komunikaciji i pisanju. Tačan i proaktivan Tečan govor engleskog i albanskog. Znanje srpskog jezika je preimućstvo.   Projektne aktivnosti: Podrška osoblju VRZ u […]
    VRZ je organizovalo prigodu sa mladima, učesnicima nastavnih grupa. Namera ove prigode je bila poboljšanje pristupa mladih u financijske usluge i njihovo upoznavanje sa raspoloživim financijskim proizvodima. Obe financijske institucije, Banka per Biznes i KEP Trust, su predstavile svoje proizvode ispred prisutnih mladih. Ovaj događaj se odvijao u Kulturnom Centru u  Kamenici.
VRZ je organizovalo sesije za razvoj kapaciteta radi postojanog pčelarstva za pčelare u Kamenici. Održana obuka (30 dnevna) je poboljšala pčelarsku praksu petoro (5) pčalara, koji su sada osposobljeni za proizvodnju kvalitetnog meda i pčela uz precizno korišćenje opreme. Obuka se odvijala u Kamnici i Isogu, dok je ralizovana od strane kompanije ‘Bletaria Kukleci’. Obuka […]
Projekat Veštine za Ruralno Zaposlenje (VRZ) poziva sve zainteresovane kompanije i fizička lica da sačine procenu o kultiviranju sekundarnih šumskih proizvoda (Malva sylvestris ssp Mauritanica L). Konsultanti sa odgovarajućim begraundom u ovoj oblasti biće odgovorni u sledećem:    Tokom dva (2) dana rukovodiće terenskim posetama glavnim partnerima (prikupljačima, proizvođačima, NVO-ima i dobavljačima). Jednodnevno izveštavanje. Izveštaj […]
Zamenik Premijera Republike Kosova, G-din. Slobodan Petrović je voljan da podrži zapošljavanje mladih preko projekta Veštine za Ruralno Zapošljavanje. Ekipa projekta i polaznici obuke za gajenje cveća imali su susret sa G-dinom Petrovićem, pri čemu su ga informisali o aktivnostima projekta uopšte kao i o napredovanju polaznika obuke o gajenu cveća. Zamenik premijera je izrazio […]