Vesti i Dogadjaji
Zajedničkom inicijativom VRZ Projekta i sabirnog i prerađivačkog centra “Hit Flores” u Dragašu identifikovano je 20 osoba sa ruralnih područja, koji će dobiti podršku u podizanju novih voćnjaka za gajenje maline. Svaki od voćnjaka će se podići na površini od 0.1 hektara, i biće kofinansirani od strane tri subjekata. Hit Flores će podržati farmere sa […]
29-tog septembra, VRZ je u Dragašu organizovalo ceremoniju dodele sertifikata, čime je zabeleženo uspešno okončanje obuke o elektroinstalaciji. Obuka o elektroinstalaciji se odvijala u 36 sesija, nakon čega su 12 učesnicima iz sela Kuk uručeni sertifikati o uspešnom završetku obuke. Trojica od sertifikovanih učesnika, instaliranjem električnih sistema u svojim kućama, dokazali su da su stekli […]
Grupa od šesnaest učesnika, uspešno je završila obuku za instaliranje centralnog grejanja, nakon čega su učesnici dobili sertifikate o tome. Nakon završetka 42 ‘ju sesija obuke, svim učesnicima je pružana mogućnost obavljanja praktičnog rada u privatnoj kompaniji “Termomont” u Prizrenu. Jedan od učesnika obuke zaposlio se kao tehničar u održavanju sistema centralnog grejanja u osnovnoj […]
U skladu sa jednom od svojih tri interventnih strategija, odnosno strategijom razvoja kapaciteta nezaposlenih mladih, VRZ pruža obuku za 12 mladih iz Kamenice, koji su zainteresovani da se u budućnosti bave hoteljerstvom ili konobarstvom. Učesnici obuke pohađaju sesije obuke do tri dana nedeljno i pruža im se mogućnost, da u prostorijama restorana “Jehona”, ponovno izvežbaju […]
Kombinacija pristupa obuhvatanja čitave zajednice sa strategijom razvoja kapaciteta omladine radi borbe protiv nazaposlenosti, VRZ pruža obuku u oblasti poslastičarstva za grupu od 16 mladih učesnika ( 8 albanaca, 2 gorana i 4 srba). Obuka , organizovana od VRZ, predviđa 19 sesija uz stručnu pomoć u ovoj oblasti koju će pružiti G-đa Jadranka Vasić. Obuka […]