Nënshkrimi i kontratës me partnerin strategjik Rrjeti i Zhvillimit Rural të Kosovës
10 Mars, 2017

Projekti APR në bashkëpunim me partnerin strategjik Rrjetin për Zhvillim Rural të Kosovës do të ofroj mbështetje teknike për Grupet e Veprimit Lokal në komunat e synuara me qellim të funksionimit të suksesshëm në të mirë të prodhuesve në komunitet.