Upoznavajući sastanak sa mladima u Kamenici
23 Mарт 2013

news-130323

S4RE je održao upoznavajući  sastanak sa mladima u Kamenici. Preko dvadesetoro mladih je pozitivno ogovorilo  na poziv da učestvuju u subotu, 23. marta 2013. Voditelji  za učenje u koordinaciji sa Odeljenjem za  omladinu, kulturu i sport, Кamenice / Оpština su organizovali sastanak u opštinskim  prostorijama, gde je predstavljena na temeljit način metodologija učenja u  grupi za sticanje veština . Мladi su izrazili svoj entuzijazam i оduševljeni su  da iskoriste ovu priliku, i doprineli su sa svojim briljantnim idejama.