Povećanje kvaliteta mlečnih proizvođača u Dragašu
30 Maj 2013

Znanje o mlekarstvu je od neprocenjive vrednosti za profesionalce koji se bave svakodnevnim menadžiranjem mlakara. Bavljenje mlekarstvom zahteva detaljno poznavanje najnovijih saznanja svih aspekata mlekarstva, posebno poznavanje značaja kravljeg mleka. Najveći novčani gubici nastaju prouzrokovane mastitisom (oboljenje-upala mlečne žlezde) koji utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta mleka. Na povećanje proizvodne cene utiče takođe lečenje i neupotrebljivo mleko. Štiteći kravlje mleko od inflamtornih bolesti (mastitis), farmeri mogu lako uštedeti 250 do 300 Evra godišnje, to je cena koju farmeri plaćaju za zaštitu.  U tu svrhu, projekat VRZ je angažovao raspoloživu osobu koja je, u saradnji sa sabirnim centrom mleka (sabirni centar ABI), organizovao trening sesiju o kravljim bolestima. Ovaj događaj se održao 30-og Maja u Bresani-Bljaću/Dragaš. Ova aktivnost koja je okupila 37 farmera sa svrhom povećanja kapaciteta, osposobi će ih da, sprovođenjem novih metodologija, povećaju kvalitet i kvantitet u njihovoj proizvodnji.

Photo-130530