Sastanak sa mladima i zamjenikom gradonačelnika Opštine Kačanik
13 Jul 2017

Zajedno sa Centralnim Savezom za Akciju Mladih, projekat VRZ je posjetio Kačanik i sastao se sa mladima i zamenikom gradonačelnika opšine Kačanik g. Remzi Elezijem. Cilj ovog sastanka bio je da se mladi bolje informišu o projektnim aktivnostima VRZ-a i spremnost projekta da pomognu i podrže mlade sa obukama u oblastima koje bi voleli, što bi dovelo do sticanja znanja i zapošljivosti.