Trening o metodologiju ucenje u grupe
Od 24 do 27 Februara 2013

news-events-1

Projekat  VZR predstavlja novu metodologiju na Kosovu da mladi steknu veštine kroz učenje  u grupe usmerenih za mlade nezaposlene koji imaju zajednički interes. G. Ralf  Rothe – Međunarodni konsultant podelio svoje znanje sa facilitatorima tokom  četiri dana treninga održanog u Prištini i u Kamenici. Facilitatori će biti  kontakt osoba za mlade zainteresovane za programe za usavrsanje veština