Potpisivanje ugovora sa strateškim partnerom Centralni Omladinski Akcioni Savet
27 Februar, 2017

Projekat VRZ u saradnji sa Centralni Omladinski Akcioni Savet pružaju tehničku podršku za Lokalni Omladinski Akcioni Savet u pet opštinama gde projekat je aktivan sa ciljem povećanja kapaciteta lokalnih aktera da se zalažu za mlade.