Pozivnica za Tender – Snabdevanje sa materijalom za obuku za sadnice malina
04 Nov 2016

Pozivnica za Tender

 

Projekat Sposobnosti za ruralno zapošljavanje (SRZ) u saradnji sa Centralnim Savetom Omladinske Akcije (CSOA) poziva sve zainteresovane stručne kompanije da dostave svoje ponude za snabdevanje sa materijalom obuke – sadnice malina .

 

Naziv: Snabdevanje sa materijalom za obuku za sadnice malina

I. Ugovorni Autoritet: Helvetas Swiss Intercooperation Kosovo, Projekat Sposobnosti za ruralno zapošljavanje (SRZ), Ul. Nazim Gafurri Br. 33, Priština.

II. Predmet ugovora: Snabdevanje sa materijalom za obuku za sadnice malina (8,800 komada Meeker i 10,000 komada Polka)

III. Korišćena procedura: OTVORENA

IV. Uslovi ponude: Vremenski rok i mesto dostavljanja ponude: 07.11.2016. do 16.00 časova, ponude koje budu dostavljene nakon ovog vremena neće se uzeti u obzir.

 

Ponuđači zajedno sa zatvorenom financijskom ponudom trebaju da dostave i ovu dodatnu dokumentaciju:

  • Kopija certifikata registrovanja poslovanja
  • Certifikat fiskalnog broja;
  • Certifikat kao proizvođčili trgovac sadnica;
  • Fito-sanitarni certifikat izdat od strane nadleže institucije ( kvalitet, dužna i debljina sadnice);
  • Vreme isporuke sadnice maline.

 

Tehnička specifikacija i detaljnije informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: flutura.vidishiqi@helvetas.org od 08.00-17.00, svakog radnog dana.

HELVETAS Swiss Intercooperation oslobođena je od PDV-a, zato bilo koji trošak treba da bude oslobođen od PDV-a ili treba da pokaže PDV kao jedna odvojena budžetska linija.

HELVETAS Swiss Intercooperation zadržava pravo da odbije jednu ili sve ponude.