Poziv za tender – Snabdevanje materijalom za obuku – sistem za navodnjavanje malina
06 Nov 2016

Poziv za tender

Projekat Veštine za ruralno zaposlenje (VRZ) u saradnji sa Centralnim Savetom omladinske delatnosti (CSOD) poziva sve zainteresovane kompanije da dostave ponude za snabdevanje materijalom za obuku – sistem za navodnjavanje malina.

Naslov: Snabdevanje materijalom za obuku – sistem za navodnjavanje malina

I. Ugovorni autoritet: Helvetas Swiss Intercooperation Kosovo, Projekat Veštine za ruralno zaposlenje (VRZ), Ul. Nazim Gafurri Br. 33, Priština.
II. Predmet ugovora: Snabdevanje materijalom za obuku – sistem za navodnjavanje za 2.85 ha malina:
III. Korišćena procedura: OTVRORENO
IV. Tenderski uslovi: Rok i mesto za dostavljanje ponuda: 10.11.2016 do 16:00 časova, dobijene ponude nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Ponuđači zajedno sa finansijskom ponudom moraju dostaviti i ovu dodatnu dokumentaciju:

  • Kopiju sertifikata o registraciji poslovanja i sertifikat fiskalnog broja.

Tehnička specifikacija i detaljne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: flutura.vidishiqi@helvetas.org od 08:00-17:00 časova, svakog radnog dana.

HELVETAS Swiss Intercooperation je oslobođen od PDV-a, tako da svaki trošak treba da bude oslobođen od PDV-a ili treba da pokaže PDV kao izdvojenu budžetsku liniju.

HELVETAS Swiss Intercooperation zadržava pravo da odbije jednu ili sve ponude.