Pružioci Obuke – 2014

Pružioci Obuke  (PO) pruža obuku i savetuje o specifičnim pitanjima ili o lokaciji. Ove usluge, pružioc obuke, pruža svojoj lokalnoj zajednici. Njihova misija je da doprinose ublažavanju siromaštva pomoću razvoja kapaciteta,, obezbeđenja ekpertize i putem pružanja podrške njihovoj lokalnoj zajednici pri uspostavljanju veza sa relevantnim akterima. O okviru  VRZ projekta, ove usluge oni pružaju direktno korisnicima projekta.

Pružioci Obuke – 2014
Br. Ime i Prezime Usluga Adresa Telefon E-mail
1 Suad Tosuni Obuka za Turizam Dragaš 044 561 081 suadtosuni@yahoo.com
2 Jugoslava Milosavljevič Obuka za Poslastičarstvo Štrpce 045 363 225 juga_pile@hotmail.com
3 Er Rosi
– Ibadete Sermaxhaj
Obuka za Krojaštvu Kamenica 049 711 227 er-rosi@kosovaks.com
4 Nasuf Brenolli Obuka za Pčelarstvo Dragaš 044 401 091 nasuf.b@live.de
5 Shehadin Zenuni Obuka za Pčelarstvo Dragaš 044 469 064 sheki_pz1@hotmail.com
6 N.P.Sh. Jetë Bleta
-Xhavit Hyseni
Obuka za Pčelarstvo Novobrdo 044 360 361 xhavit_hyseni@hotmail.com
7 Beauty Rules
-Bedrije Gashi
Obuka za Frizerke Kamenica 044 771 589  
8 Radovan Mihajlovič Obuka za Pčelarstvo Kamenica 044 687 841 rasamihajlovic@hotmail.com
9 Živče Šarkočevič Obuka za Pčelarstvo Štrpce 045 605 323 zivcesarkocevic@yahoo.com
10 Petrit Kallaba Obuka za Foto i Video Dizajn Kamenica 045 332 574 petritkallaba@live.com
11 Ismet Osmani Obuka za Živinarstvo Kamenica 049 742 341  
12 Fidan Skeraj Obuka za Mlekarstvo i Stočarstvo Dragaš 044 498 072 fidan.skeraj@hotmail.com
13 Sabedin Vllasaliu Obuka za Biznis Plan,Predlog Projekta,
Stvaranje Fonda i Marketing
Novobrdo 044 277 120 sabedin.vllasaliu@hotmail.com
14 N.T.Sh.”Te Xhema”
-Xhemaili Bunjaku
Obuka za Nedrvni Šumski Proizvodi kolekcionari  Novobrdo 044 729 997 te.xhema@hotmail.com
15 N.T.H. “Hit Flores”
-Nuredin Bajrami
Obuka za Nedrvni Šumski Proizvodi Dragaš 044 148 155 hit_flores@hotmail.com
16 Vehbi Nazifi Obuka za Stočarstvo Dragaš 044 175 760 vehbi.nazifi@gmail.com
17 Enver Sherifi Obuka za Nedrvni Šumski Proizvodi Kamenica 044 154 124 e_sherifi@yahoo.com
18 D.P.Z. Ajna
-Ymridin Qollopeki
Obuka za Video Dizajn Dragaš 049 566 779 printreklamaajna@gmail.com
19 Nevena Ničič Obuka za Bižuterije Kamenica 049 807 092  
20 Etnike Krivaqa Obuka za Dizajn Nokte Kamenica 045 661 478  
21 Orhan Tosuni Obuka za Poslastičarstvo Dragaš 044 203 702 orhantosuni@hotmail.com
22 Jovica Slavič Obuka za Pčelarstvo Štrpce 045 523 927 jovicaslavic@yahoo.com
23 Miloš Mitkovič Obuka za IT Novobrdo 064 036 7701 mileeee9867@outlook.com
24 Ajshe Avdyli Obuka za Frizerke Novobrdo 044 942 593  
25 D.P.H. Lezet
-Sevdilj Mehmeti
Obuka za Preradu Mesa Dragaš 049 113 560  
26 Isa Hoda Obuka za Stolarstvo Kamenica 044 212 545  
27 Mifail Mahmuti Obuka za Pčelarstvo Dragaš 044 625 445 mifailmahmuti@hotmail.com
28 Ferdeze Dermaku Obuka za Ručni Rad Kamenica 044 231 621  
29 Reshat Reshiti Obuka za Kolekcionari
Nedrvni Šumski Proizvodi
Dragaš 044 323 533 shea47@hotmail.com
30 Sevdije Sermaxhaj Obuka za Domaćinstvo Kamenica 044 874 755  
31 Zemira Hajrulahi Obuka za Ručni Rad Dragaš 044 671 474 zemira1000@hotmail.com
32 Misrete Kastrati Obuka za Domaćinstvo Kamenica 045 292 074  
33 Lirije Sermaxhaj Obuka za Domaćinstvo Kamenica 044 892 694  
34 Zlatka Andjelkovic Obuka za Domaćinstvo Kamenica 045 886 433  
35 Valdete Lecaj Obuka za Ručni Rad Kamenica 044 759 022  
36 Hajrije Maliqi Obuka za Domaćinstvo Kamenica 044 867 531