Pružioci Obuke – 2013

Pružioci Obuke  (PO) pruža obuku i savetuje o specifičnim pitanjima ili o lokaciji. Ove usluge, pružioc obuke, pruža svojoj lokalnoj zajednici. Njihova misija je da doprinose ublažavanju siromaštva pomoću razvoja kapaciteta,, obezbeđenja ekpertize i putem pružanja podrške njihovoj lokalnoj zajednici pri uspostavljanju veza sa relevantnim akterima. O okviru  VRZ projekta, ove usluge oni pružaju direktno korisnicima projekta.

Pružioci Obuke – 2013
Br. Ime i Prezime Usluga Adresa Telefon E-mail
1 Arbnora Gosalci Obuka za Dizajn Bižuterije Priština 049 610 055 arbnoragosalci@hotmail.com
2 Jadranka Vasic Obuka za Poslastičarstvo Kamenica 044 913 515 jaca.vasic@yahoo.com
3 Mahir Dauti Obuka za Biznis Plana,Nedrvni
Šumski Proizvodi i Pčelarstvo
Blaq/Dragash 044 265 222 mahirdauti@hotmail.com
4 Bektesh Dermaku Obuka za Mlekarstvo i Stočarstvo Kamenica 044 428 511 bekteshdermaku@hotmail.com
5 Goran Maksimovic Obuka za Mlekarstvo i Stočarstvo Novobrdo 044 259 458 goran_maksimovic66@yahoo.com
6 Avdi Vllasaliu Obuka za Mlekarstvo i Stočarstvo Novobrdo 044 293 331 avdi.vllasaliu@hotmail.com
7 Imer Dermaku Obuka za Proizvodnju Voča Kamenica 044 398 100 imerdermaku@hotmail.com
8 Nysret Veliu Obuka za Mlekarstvo i Stočarstvo Dragaš 044 309 364 nysret.v@hotmail.com
9 Selami Beluli Obuka za Mlekarstvo i Stočarstvo Dragaš 044 200 919 bardhi_sharr97@hotmail.com
10 Sasa Djordjevic Obuka za Maline Štrpce 045 581 355  
11 Naime Morina Obuka za Nedrvni Šumski Proizvodi Kamenica 044 178 517 naimemorina1@gmail.com
12 Servet Qafleshi Obuka za Električne Instalacije Dragaš 044 168 344 servet.qafleshi@yahoo.com
13 Alltane Tershnjaku Obuka za Frizerke Dragaš 044 298 375 alltane.q.tershnjaku@hotmail.com
14 Lulzim Krrabaj Obuka za Centralno Grejanje Dragaš 044 380 375 lulzim_krrabaj@hotmail.com
15 Bajram Mavriqi Obuka za Biznis Plana i Predlog Projekta Kamenica 044 105 855 bajram.mavriqi@hotmail.com
16 Sami Rrahimaj Obuka za Biznis Plana Kamenica 044 154 112 samirahimaj@hotmail.com
17 Sami Mujaj Obuka za Pčelarstvo Kamenica 044 342 771 lendi_olti@hotmail.com
18 Azem Ismajli Obuka za Konobare Kamenica 044 370 881 azemi_77@hotmail.com
19 Dragan Redic Obuka za Biznis Plana
i Predlog Projekta
Štrpce 045 606 004 redzicdragan@yahoo.com
20 Ardian Berisha Obuka za Trenere i Nastavne
Metodologije Grupe
Kamenica 044 317 350 ardian.berisha11@gmail.com