Pružioci Obuke

Pružioci Obuke  (PO) pruža obuku i savetuje o specifičnim pitanjima ili o lokaciji. Ove usluge, pružioc obuke, pruža svojoj lokalnoj zajednici. Njihova misija je da doprinose ublažavanju siromaštva pomoću razvoja kapaciteta,, obezbeđenja ekpertize i putem pružanja podrške njihovoj lokalnoj zajednici pri uspostavljanju veza sa relevantnim akterima. O okviru  VRZ projekta, ove usluge oni pružaju direktno korisnicima projekta.

Spisak Pružioca Obuke iz godine 2016

Spisak Pružioca Obuke iz godine 2015

Spisak Pružioca Obuke iz godine 2014

Spisak Pružioca Obuke iz godine 2013