Lajme dhe Ngjarje
Helvetas Swiss Intercooperation, a Swiss Development Organization is implementing the project “Skills for Rural Employment” (S4RE).   The goal of S4RE is improving the income and employment opportunities for youth, in particular women, minorities and rural households in rural areas of Kosovo.   S4RE is recruiting a Project Assistant with experience in finance and administration. […]
Helvetas Swiss Intercooperation, a Swiss Development Organization is implementing the project “Skills for Rural Employment” (S4RE).   The goal of S4RE is improving the income and employment opportunities for youth, in particular women, minorities and rural households in rural areas of Kosovo. The S4RE project is planning to conduct a tracer study in order to […]
Së bashku me Këshillin Qendror të Veprimit Rinor, projekti APR vizitoi Kaçanikun dhe u takua me të Rinj dhe Zëvendës Kryetarin të Komunës së Kaçanikut z. Remzi Elezi. Qëllimi i këtij takimi ishte informimi më i mirë i të rinjve në lidhje me aktivitetet e projektit APR dhe gatishmëria e projektit për t’i ndihmuar dhe […]
Skills for Rural Employment Project – S4RE   Project Officer Helvetas Swiss Intercooperation, a Swiss Development Organization is implementing the project “Skills for Rural Employment” (S4RE). The goal of S4RE is improving the income and employment opportunities for youth, in particular women, minorities and rural households in rural areas of Kosovo. S4RE is recruiting a […]
Projekti APR në bashkëpunim me partnerin strategjik Rrjetin për Zhvillim Rural të Kosovës do të ofroj mbështetje teknike për Grupet e Veprimit Lokal në komunat e synuara me qellim të funksionimit të suksesshëm në të mirë të prodhuesve në komunitet.