Pocetak

Opšti cilj druge faze VRZ-a su unapređene mogućnosti prihoda i zaposlenja za mlade, naročito za žene i manjinske pripadnike, kao i seoska domaćinstva Šarplaninskih i jugoistoistočnih opština Kosova.

Tako će druga faza biti odlučno fokusirana na produbljivanju i proširenju uticajnih rezultata u vezi sa inovativnim modelima i rešenjima postignutih u prvoj fazi. Najznačjnije obuhvata sledeće:

  1. Mladi imaju pristupa i koriste adekvatne informacije o zaposlenju i potrebne veštine: Metodologija nastavne grupe je proverena kao efektivan način osposobljavanja polaznika- mladih žena i muškaraca, u pogledu postizanja potrebnih veština, kao i njohove pripreme za uspešniji ulazak u radno tržište.
  2. Proizvođači unapređuju veštine i bolje su povezani sa tržištem i selektivnim snabdevačkim lancima: U okviru, četiri izabrana snabdevačka lanca, VRZ će pružiti integraciju malih proizvođača, što će voditi do povećane produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda, a samim tim i do većeg prihoda seoskih domaćinstava.
  3. Preduzeća povećavaju konkurentnost putem planiranih, kvalitativnih i odgovarajućih obuka: VRZ će stimulirati poboljšanje radnih rezultata i razvoj lokalnih preduzeća putem ulaganja u neformalno obrazovanje i obučavanje postojeće i buduće zaposlenike. Smisao ovog cilja jeste da je osposobljeno i motivisano osoblje ključna determinanta tržišne konkurentnosti.

 

 

Projekat će se sprovoditi u periodu od 2016 do 2018, i finansira će se od strane HELVETAS Swiss Intercooperation posredstvom svog odseka za prikupljanje fondova, kao i privatne fondacije Medicor (Liechtenstein).