Projektet e përbashkëta me Komunën e Novobërdës

Projektet e përbashkëta me Komunën e Novobërdës kanë përfshirë:

  • Ndërtimi i trotuarit në Koretishte
  • Ndërtimi i trotuarit në Llabjan
  • Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik afër Shtëpisë së shëndetit dhe kopshtit të fëmijëve në Koretishte

 

Vlera e kontratës: 105,976.87 E

Hisja e komunës: 37,515.81 E

DEMOS: 74,183.81 E