Inaugurimi i parkingut publik në Ranillug

Të martën më 26 janar është bërë inaugurimi i parkingut publik në Ranillug, duke e finalizuar bashkëpunimin e suksesshëm mes të projektit DEMOS dhe komunës së Ranillugut. Ndërtimi i këtyre hapësirave publike është paraqitur si nevojë në përpjekjet për përmirësimin e hapësirave publike dhe infrastrukturës rrugore. Ndërtimi i këtij parking publik ka filluar në vitin 2015 ndërsa u mundësua nga fondet e përbashkëta të projektit DEMOS dhe Komunës së Ranillugut. Projekti DEMOS do të vazhdojë të sigurojë mbështetje teknike e financiare komunës së Ranillugut.

ranilug-for website