Ndërtimi i trotuarit në fshatin Dushkajë dhe instalimin e ndriçimit publik në qytetin e Kaçanikut

Projekti i përbashkët me Komunën e Kaçanikut ka përfshirë ndërtimin e trotuarit në fshatin Dushkajë dhe instalimin e ndriçimit publik në qytetin e Kaçanikut.

 

Vlera e kontratës: 83,821.82 E

Hisja e komunës: 29,672.92 E

DEMOS: 58,675.28 E