Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik afër Shtëpisë së shëndetit dhe kopshtit të fëmijëve në Koretishte

Projekti i përbashkët me Komunën e Novobërdës ka përfshirë ndërtimin e trotuarit dhe ndriçimit publik afër Shtëpisë së shëndetit dhe kopshtit të fëmijëve në Koretishte.

 

The joint projects with the Municipality of Novobërdë/Novo Brdo