Ndërtimi i trotuarit dhe instalimin e ndriçimit publik në lagjen Teroliti

Projekti i përbashkët me Komunën e Pejës ka përfshirë ndërtimin e trotuarit dhe instalimin e ndriçimit publik në lagjen Teroliti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joint projects with the Municipality of Pejë/Peć in 2017