Ndërtimi i trotuarit dhe hapësirave të gjelbëruara në lagjen Porta perëndimore

Projekti i përbashkët me Komunën e Pejës ka përfshirë ndërtimin e trotuarit dhe hapësirave të gjelbëruara në lagjen Porta perëndimore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joint projects with the Municipality of Pejë/Peć in 2017