Ndërtimi i hapësirës publike dhe sheshit “Jusuf Gërvalla”

Projekti i përbashkët me Komunën e Pejës ka përfshirë ndërtimin e hapësirës publike she sheshit “Jusuf Gërvalla”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joint projects with the Municipality of Pejë/Peć in 2017