Ndërtimi i trotuarit në rrugën “UÇK” në Rahovec

Projekti i përbashkët me Komunën e Rahovecit ka përfshirë ndërtimin e trotuarit në rrugën “UÇK” në Rahovec.

 

Vlera e kontratës: 143,808.64 E

Hisja e komunës: 64,556.21 E

DEMOS: 89,099.99 E