Vesti

Ovaj odeljak uključuje najnovije vesti o projektnim intervencijama, saopštenjima za medije, medijskim savetima, tematskim blogovima i priče o uspehu.

12.03.2021

Žene i politika na Kosovu

Učešće žena na političkim pozicijama na Kosovu i dalje je jedna od manje razvijenih tačaka. Prema izveštaju o učinku opština, pokazatelj koji ima najslabiju tačku je onaj imenovanja žena na političke pozicije, gde od 420 pozicija u opštinskom izvršnom kadru ima samo 119 žena. Ista situacija je bila i u […]

Opširnije
17.11.2020

Obuke kao rešenje za poboljšanje učinka

U DEMOS-u je nastavljeno održavanje obuka za izgradnju kapaciteta i putem računarskih ekrana. Tokom godina, pozivajući se na izveštaje o reviziji i izveštaj o proceni potreba, osoblje DEMOS-a je izradilo šemu potreba za obukom pozivajući se na tačke u kojima je opštinski učinak bio slabiji. Svrha ovih obuka je da […]

Opširnije
17.09.2020

U podršci dobrom upravljanju na lokalnom nivou

Već sedam godina zaredom, projekat DEMOS je pomogao procesu jačanja sistema demokratskog upravljanja i decentralizacije na Kosovu, gde opštine pružaju bolje usluge građanima. Od 17 opština u kojima je ranije bio aktivan, od 2018. godine, DEMOS podržava sve opštine na Kosovu za bolje upravljanje i pružanje usluga koje pozitivno utiču […]

Opširnije
27.07.2020

Podrška opštinama u premošćivanju jaza sa građanima putem online sastanaka

Lokalne samouprave su na čelu krize COVID-19. Koordinišu zdravstvene usluge, osiguravaju prikupljanje otpada, nude pristup online javnim uslugama i isprobavaju nove načine da uključe svoje građane u procese donošenja odluka. Kako se sigurnosne zdravstvene mere povećavaju, lokalne samouprave moraju preispitati i pronaći brža i bolja rešenja za saradnju sa svojim […]

Opširnije
08.05.2020

Preporuke Nacionalne kancelarija za reviziu – Pokušaj poboljšanja situacije

  Glavna svrha preporuka Nacionalne kancelarije za reviziju (NKR) je pronaći i predložiti put za postizanje napretka kako popraviti utvrđene nepravilnosti tokom revizija. Ukratko, te preporuke sugerišu revidiranim javnim institucijama da se posao mora bolje obavljati. Obuhvatanje i sprovođenje preporuka koje daje NKR je ne samo obaveza svake javne institucije, […]

Opširnije
06.04.2020

Intenziviranje opštinskog učinka za bolje pružanje usluga

TEKST: Norbert Pijls – 31. mart 2020 „Da li je srebro dovoljno?“. Ovo je retorički naslov članka koji je napisao gradonačelnik Peći nakon što je njegova opština osvojila drugo mesto na godišnjoj ceremoniji dodele opštinskog Grant učinka na Kosovu 2016.godine. U članku je gradonačelnik podelio svoja razmišljanja o tome kako […]

Opširnije