Politika

Ovde možete naći razne publikacije vezane za razvoj politika u lokalnoj samoupravi

Prirucnik za obavljivanje akata i javnih politika na opstinskom nivou

Prirucnik za clanove skuptina optina