Donator & Partner za sprovođenje

Donator

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je centar nadležnosti za međunarodnu saradnju švajcarske vlade. SDC je odgovoran za razvojnu saradnju sa jugom i istokom, multilateralnu saradnju, kao i za humanitarnu pomoć Švajcarske.

Počevši od humanitarne pomoći 1998., saradnja Švajcarske sa Kosovom se sve više preusmeravala na podršku tranzicionim procesima. Opšti cilj švajcarskog programa je da doprinese napretku Kosova na putu ka regionalnim i evropskim integracijama, mirnom i kohezivnom društvu, obezbeđujući inkluzivan pristup osnovnim uslugama, vladavini prava i socijalnoj tržišnoj ekonomiji.

Link https://www.eda.admin.ch/pristina


 

Opšti cilj Švedske saradnje sa reformom Kosova je olakšavanje integracije u EU i razvoj tržišne privrede, poboljšanje uslova života ljudi i smanjenje siromaštva. Podrška se fokusira na reforme i jačanje javnih institucija, podržavajući i doprinoseći pluralističkom civilnom društvu, rodnoj ravnopravnosti i poštovanju ljudskih prava kao i održivom razvoju životne sredine. Švedska je jedan od pet najvećih donatora na Kosovu.

https://www.swedenabroad.se/en/embassies/kosovo-pristina/

https://twitter.com/SwedeninKosovo

https://www.instagram.com/swedeninkosovo/

https://www.facebook.com/EmbassyofSwedeninPristina/


 

Kraljevska ambasada Norveške u Prištini otvorena je u oktobru 2008. Ambasada je takođe akreditovana za Republiku Albaniju.

Razvojna saradnja

Norveška je pružala opsežnu razvojnu pomoć Kosovu od kraja devedesetih godina. Iako je veći deo rane pomoći bio humanitarnog karaktera, vezan za izgradnju posle rata na Kosovu 1998-99, Norveška je od tada podržavala aktivnosti u okviru obrazovanja, borbe protiv korupcije, vladavine zakona, dobrog upravljanja, evropskih integracija, stvaranja poslova, zaštite životne sredine, bezbednost i sigurnost, mir i pomirenje, ljudska prava, nezavisni mediji, kultura i umetnost. Norveška pomoć imala je poseban naglasak na poboljšanju situacije za manjine, žene i mlade.

Danas je norveška razvojna pomoć Kosovu usmerena na područja: ekonomskog razvoja, vladavine zakona, evropskih integracija i civilnog društva.

https://www.norway.no/en/kosovo/

https://www.facebook.com/NorwayinKosovo

Dogovor za grant

 


 

Partner za Sprovođenje

HELVETAS Swiss Intercooperation je jedna od najiskusnijih i najvećih razvojnih organizacija u Švajcarskoj. Helvetas teži pravednom svetu u kojem svaka osoba može ispuniti svoje osnovne potrebe. Podržavamo žene i muškarce da preuzmu odgovornost za poboljšanje svog života na održiv način i radeći zajedno kao partneri.

www.helvetas.com