O DEMOS-u

Projekat decentralizacije i podrške opštinama (DEMOS) je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sufinansira Švedska i Norveška, koji sprovodi HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.

DEMOS podržava sve opštine na Kosovu u pogledu postizanja sistemskih promena koje podstiču dobro upravljanje i bolje pružanje usluga, a koje pozitivno utiču na svakodnevni život građana.

Kako funkcioniše

DEMOS podržava opštine na osnovu njihovog učinka, koristeći grant učinka kao svoj glavni instrument. Što je bolji učinak, to je veća podrška. Učinak opštine se procenjuju pomoću sistema za upravljanje učinkom (SUP) Ministarstva administracije lokalne samouprave

Izgradnjom konkurencije među opštinama, grant učinak pokreće pozitivne promene ponašanja u opštinama za poboljšanje demokratskog upravljanja, finansijskog i upravljanja ljudskim resursima, transparentnosti i integriteta.

Pored grant učinka, DEMOS nudi tehničku pomoć osoblju u opštini, koja im omogućava ostvarivanje boljih rezultata. Tehnička pomoć se pruža u oblastima u kojima je učinak slabiji. DEMOS takođe podržava centralnu vladu u pogledu sistemskih politika za pogodniji okvir za decentralizovano upravljanje

Naša vizija

Opštinske uprave, gradonačelnici i skupštine pružaju usluge prilagođene potrebama svojih građana. Posebnu pažnju posvećuju transparentnosti i konsultacijama sa svojim građanima, kako bi građani znali šta javna uprava radi i da u istom uzmu učešće. Prihodi opštine iz sopstvenih izvora znatno su povećani, a finansiranje opština je održivije, transparentnije i predvidljivije.

Očekivani rezultati:

Opštine unapređuju svoje demokratsko upravljanje sve većim uključivanjem građana u donošenje odluka, delovanjem na transparentniji način i uključivanjem marginalizovanih grupa i primenom stabilnih praksi finansijskog upravljanja i upravljanja ljudskim resursima.

Okvir politike je pogodniji za decentralizovanu lokalnu upravu i bolje se primenjuje na centralnom i lokalnom nivou.