13.12.2019

Integritet, zastupljenost žena i obuka o učešću

Prethodna dva meseca, DEMOS je završio dvodnevni kurs obuke „Integritet, zastupljenost i učešće žena na opštinskom nivou“. Ovaj kurs obuke osmišljen je i namenjen članovima skupštine opštine.

„U poslednja dva meseca uspeli smo da okupimo članove skupština opština iz različitih opština kako bismo identifikovali korisne mehanizme za povećanje učešća i zastupljenosti žena na lokalnom nivou i pružili im priliku za razmenu iskustava. Nadalje, cilj  nam je bio da ih upoznamo sa značajem opštinskih planova integriteta i njegove primene. “ objašnjava Fatime Rrahmani iz tima DEMOS-a.

Ovaj poseban kurs sproveden je sa oko 270 članova skupština kosovskih opština.

Prema Durimu Hajri, članu skupštine u opštini Kosovo Polje, znanje i zaključci izvedeni iz ove obuke biće od velike pomoći za rad članova skupštine, kako u zagovaranju, nadzoru tako i uključivanju zahteva za uravnoteženim rodno odgovornim budžetom, ali i u podsticanju uključivanja žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Dok Xhejlane Behluli, član skupštine u opštini Novo Brdo, ceni rad koji je obavilo osoblje DEMOS-a. Ona smatra da su obuke koje je realizovao projekat DEMOS imale direktan uticaj i učinile su je uspešnijim članom skupštine, „Obuka je bila vrlo interaktivana i informativna, posebno što se tiče važnosti planova integriteta i učešća žena u odlučivanju“, objašnjava ona.

Program obuke DEMOS ima za cilj povećanje kompetencija opštinskih službenika i članova skupština vezanih za posao u oblasti demokratske uprave, upravljanja opštinama i transparentnosti i integriteta.

Opšti cilj ovog programa je podrška opštinama u poboljšanju učinka u okviru pokazatelja granta učinka u kojima je ostvaren slabiji rezultat.

DEMOS je projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sufinansira Švedska i sprovodi Helvetas.