Donacije za Performanse

Ovde možete pronaći različite publikacije vezane za Grant Učinka

Procena učinka za grant opštinskog učinka – 2020

Izveštaj o reviziji učinka – Projekti finansirani iz grantova DEMOS

Grant Učinka Informativni List

Pravila Granta Učinka