Publikacije

Pregledajte, preuzmite i pročitajte naše najnovije publikacije.

Uticaj Covid-19 na Marginalizovane Grupe u Kosovskim Opštinama

Uključivanje rodne i socijalne ravnopravnosti (GSE)

ANALITICKI IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI OPŠTINA NA KOSOVU

DEMOS Bilten 3

Lokalna samouprava na Kosovu i ciljevi održivog razvoja

SPROVODJENJE PREPORUKA NACIONALNE KANCELARIJE REVIZIJE

DISKUSIJA IZVEŠTAJA OPŠTINSKOG UČINKA U SKUPŠTINI OPŠTINE

DEMOS Bilten 2

Izvestaj o proceni potreba (IPP) 2020

Procena učinka za grant opštinskog učinka – 2020

Letak Opstinski Ucinak – Zveçan 2018

Letak Opstinski Ucinak – Zubin Potok 2018

Letak Opstinski Ucinak – Vushtrri 2018

Letak Opstinski Ucinak – Viti 2018

Letak Opstinski Ucinak – Suharekë 2018

Municipal Performance Flayers – Skenderaj 2018

Letak Opstinski Ucinak – Shtime 2018

Letak Opstinski Ucinak – Shterpcë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Ranillug 2018

Letak Opstinski Ucinak – Rahovec 2018

Letak Opstinski Ucinak – Prizren 2018

Letak Opstinski Ucinak- Prishtinë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Podujevë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Pejë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Partesh 2018

Letak Opstinski Ucinak – Obiliq 2018

Letak Opstinski Ucinak – Novo Bërdë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Mitrovicë e Jugut 2018

Letak Opstinski Ucinak – Mitrovicë e Veriut 2018

Letak Opstinski Ucinak – Mamushë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Malishevë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Lipjan 2018

Letak Opstinski Ucinak – Leposaviq 2018

Letak Opstinski Ucinak – Kllokot 2018

Letak Opstinski Ucinak – Klinë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Kaçanik 2018

Letak Opstinski Ucinak – Kamenicë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Junik 2018

Municipal Performance Flayers – Istog 2018

Letak Opstinski Ucinak – Hani i Elezit 2018

Letak Opstinski Ucinak – Gracanicë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Gllogoc 2018

Letak Opstinski Ucinak – Gjilan 2018

Letak Opstinski Ucinak – Gjakovë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Fushë Kosovë 2018

Letak Opstinski Ucinak – Ferizaj 2018

Municipal Performance Flayers – Dragash 2018

Letak Opstinski Ucinak – Deçan 2018

Dogovor za grant

Izveštaj o reviziji učinka – Projekti finansirani iz grantova DEMOS

DEMOS Bilten 1

DEMOS Priručnik za sprovođenje obuke 2019

Uputstvo za međuopštinsku I međunarodnu opštinsku saradnju

Izvestaj o proceni potreba (IPP)

KAPITALNE INVESTICIJE U OPŠTINSKIM NADLEŽNOSTIMA PREMA RESORNIM MINISTARSTVIMA ZA PERIOD 2011 – 2017

Letak Opstinski Ucinak – Dragash 2017

Letak Opstinski Ucinak – Ferizaj 2017

Letak Opstinski Ucinak – Fushë Kosovë 2017

Vodic-za-Opstine Evidencia o Opstinske Imovine

Letak Opstinski Ucinak – Gjakovë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Deçan 2017

Letak Opstinski Ucinak – Gjilan 2017

Letak Opstinski Ucinak – Gllokoc 2017

Letak Opstinski Ucinak – Graçanicë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Hani i Elezit 2017

Letak Opstinski Ucinak – Istog 2017

Letak Opstinski Ucinak – Junik 2017

Letak Opstinski Ucinak – Kaçanik 2017

Letak Opstinski Ucinak – Kamenicë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Klinë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Kllokot 2017

DEMOS informativni list

Grant Učinka Informativni List

Prirucnik za obavljivanje akata i javnih politika na opstinskom nivou

Prirucnik za clanove skuptina optina

Letak Opstinski Ucinak – Leposaviq 2017

Letak Opstinski Ucinak – Lipjan 2017

Letak Opstinski Ucinak – Malishevë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Mamushë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Mitrovicë e Jugut 2017

Letak Opstinski Ucinak – Mitrovicë e Veriut 2017

Letak Opstinski Ucinak – Novo Bërdë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Partesh 2017

Letak Opstinski Ucinak – Pejë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Podujevë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Prishtinë 2017

Letak Opstinski Ucinak – Prizren 2017

Letak Opstinski Ucinak – Rahovec 2017

Letak Opstinski Ucinak – Ranillug 2017

Letak Opstinski Ucinak – Shtime 2017

Letak Opstinski Ucinak – Skenderaj 2017

Letak Opstinski Ucinak – Shterpc 2017

Letak Opstinski Ucinak – Suharek 2017

Letak Opstinski Ucinak – Viti 2017

Letak Opstinski Ucinak – Vushtrri 2017

Letak Opstinski Ucinak – Obiliq 2017

Letak Opstinski Ucinak – Zubin Potok 2017

Letak Opstinski Ucinak – Zveçan 2017

Pravila Granta Učinka