POLITIKA

DEMOS podržava izradu zakona, politika i programa reformi radi rešavanja ključnih problema za efikasnu decentralizovanu upravu.

Tehnička pomoć će biti pružena centralnoj vladi za sprovođenje detaljnih analiza, izradu političkih opcija, pružanje saveta o politici i koordinaciju sa Asocijacijom kosovskih opština (AKO) i drugim zainteresovanim stranama.