Lokalno Demokratsko Upravljanje

DEMOS podržava opštine da poboljšaju funkcionisanje opštinskih provera i balansiranja, da sve više uključuju građane u procese donošenja odluka i da deluju inkluzivnije prema marginalizovanim grupama.

Kroz svoje glavne mehanizme, grant učinka i tehničku pomoć, DEMOS, opštinama pruža raspoložive instrumente i metodologije koji su tematski povezani sa slabostima otkrivenim u godišnjim analizama podataka o učinku.