GRANT UČINKA

Mi podržavamo svih 38 opština na Kosovu na osnovu njihovog učinka, koristeći grant učinka kao naš glavni instrument. Izgradnjom konkurencije među opštinama, grant učinka pokreće pozitivne promene ponašanja u opštinama za poboljšanje demokratskog upravljanja, finansijskog i upravljanja ljudskim resursima, transparentnosti i integriteta.

Opšti cilj granta učinka, koji je u potpunosti integrisan u sistem Kosova, je podsticanje opština da poboljšaju procese upravljanja na lokalnom nivou, koji će, zajedno sa poboljšanim političkim okvirom, dovesti do pružanja boljih usluga građanima.

Grant učinka je mehanizam koji je uspostavilo i sufinansiralo Ministarstvo administracije lokalne samouprave (MALS) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a koji se sprovodi u saradnji sa projektom Helvetas Swiss Intercooperation DEMOS.

 

Grant učinka daje se opštinama na osnovu njihovog učinka u odabranim oblastima. Pruža podsticaje koji će stimulisati opštine da dalje poboljšaju svoje učinke kod:

Demokratskog upravljanja

Opštinskog upravljanja

Transparentnosti i integriteta.

Godišnji budžet za grant učinka od oko 2,25 miliona evra dostupan je u periodu 2018-2021.

Svih 38 opština na Kosovu imaju pravo na grant učinka. Oni mogu koristiti grant za kapitalne investicije u skladu sa svojim prioritetima i potrebama i u skladu sa kosovskim zakonodavstvom.

KAKO TO FFUNKCIONIŠE?

Opštinski grant učinka zasniva se na sledećim načelima:

  • Opštine moraju, za svaku godinu, ispuniti niz minimalnih uslova pre nego što se kvalifikuju za grant učinka na godišnjem nivou.
  • Za sve opštine koje su ispunile minimalne uslove, grant koji svaka opština dobija bazira se na relativnim rezultatima prema 27 pokazatelja učinka

Za dodatne informacije, pogledajte Pravila Granta Učinka