Historitë e suksesit

Lexoni për sukseset tona për të kuptuar më shumë rreth projekteve dhe rezultatet që ato arrijnë. Tregime frymëzuese që i motivojnë njerëzit për të bërë një ndryshim pozitiv në komunitetet e tyre.

31.08.2018

Projekti zviceran kontribuon në sigurinë e këmbësorëve në kryeqytetin e Kosovës

The lack of lights and traffic signs, along with the carelessness of drivers have made the ‘Agim Ramadani’ street in Pristina one of the streets with the highest number of accidents involving pedestrians...

Më shumë
31.08.2018

Rritet transparenca dhe llogaridhënia në ndarjen e subvencioneve nga komunat

Prishtina, November 2017 - Subsidization In 2016, the Swiss organization HELVETAS Swiss Intercooperation, the project Decentralization and Support to Municipalities (DEMOS) financed by the Swiss Cooperation Office in Kosovo...

Më shumë
31.08.2018

DEMOS ndihmon komunat në evidentim të hapësirave publike

The Q GIS application enables municipal officials to create a database in all areas, record and digitize data related to public open spaces, planning, maintenance and surveillance of these spaces.

Më shumë