1 2 3 4
HPK Ballina

Promovimi i Hortikulturës në Kosovë (PHK) – i financuar nga qeveritë Zvicerane dhe Daneze - është duke punuar në drejtim të zhvillimit të këtij sektori. I njëjti synon të ndihmojë rritjen e punësimit në zonat rurale, të bëjë prodhimin vendor konkurrues  me importet, në këtë mënyrë të mbuloj tregun vendor.

Projekti filloi në vitin 2001 dhe pritet të vazhdojë punën deri në vitin 2012. Që nga fillimi është financuar nga Qeveria Zvicerane ndërsa që nga viti 2008 është bashkë-financuar nga qeveritë Zvicerane dhe Daneze. Drejtohet nga HelvetasSwissIntercooperationnjë fondacion Zviceran jo–fitim-prurës për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Arritjet kryesore të tij përfshijnë katër fazat e njëpasnjëshme të projektit si dhe dy raporte vlerësuese.Creating income and employment
in the horticultural sector of Kosovo

Highlights of 12 years of project work