Reporti
SPI Manuelni Ravnopravnost polova manual – 2012 Priručnik i uputstva za poboljšanje javnih sastanaka i za aktivno učešće građana
Manual i THV

Opštinski forumi” na Kosovu – Priručnik i uputstva za poboljšanje javnih sastanaka i za aktivno učešće građana Schweizerische Eidgenossenschaft
 Preuzimanje Manual  Preuzimanje Manual  Preuzimanje Manual
Priručnik za osnivanje centara za usluge građana i dobre
prakse iz opštine Kamenice
17 načina za povećanje prihoda od poreza na imovinu – 2013
Manual for establishing a one stop shop and good practices from the case of municipality of Kamenicë 17_nacina_small
Preuzimanje Manual Preuzimaj Izvestaj

ISP Reporti

• Elez Han (2010 / 2011)
• Kacanik (2010 / 2011)
• Klokot Vrbovac (2010 / 2011)
• Kamenica (2010 / 2011)
• Novo Brdo (2010 / 2011)
• Ranilug (2010 / 2011)
• Štrpce (2010 / 2011)
• Vitina (2010 / 2011)

Prezentacija opštinskog budžeta

2011 2013
• Elez Han  AL AL
• Kacanik  AL AL
• Klokot Vrbovac  SR SR
• Kamenica  SR SR
• Novo Brdo  SR SR
• Parteš  SR SR
• Ranilug  SR SR
• Štrpce  SR SR
• Vitina  SR SR

Prostorno Planiranje

Urbanistički regulativni plan “Zona -I” Kačanik
Urbanisticki Razvojni Plan Kamenice
Urbanisticki Razvojni Plan Klokota
Opstinski Razvojni Plan Novo Brdo
Urbanisticki razvojni plan bostana
Opstinski Razvojni Plan Ranilug
Urbanisticki Razvojni Plan Ranilug
Urbanisticki Razvojni Plan Štrpce
Opstinski Razvojni Plan Štrpce

Menađžiranje Otpada
PLANI ISTRAJNOSTI ZA MENADZIRANJE OTPADA

Vitina Elez Han
waste_mgnmt_plan waste_mgnmt_plan