Ravnopravnost Polova

LOGOS podržava sve partnerske opštine u oblasti ravnopravnosti polova. Ravnopravnost polova se ostvaruje kroz podršku lokalnim vlastima u stavljanju u praksi Zakona o ravnopravnosti polova, narocito ohrabrujuci ucešce žena u opštinske i pod-opštinske strukture, ukljucujuci i žene u treninge, organizovanje angažovanja žena kroz uspostavljene ucešca za mehanizme donošenja odluka/konsultativnih, uvodenje elemenata rodne analize u planiranju i osetljivog budžetiranju lokalnih vlasti oko rodnih pitanja.

Kampanja za povecanje svesti za polna pitanja Polno dgovorno budžetiranje
Clanci iz novina Odnosi Slikovit
Kampanja za povecanje svesti za polna pitanja

LOGOS je sproveo kampanju za podizanje svesti o ravnopravnsoti polova. Cilj ove kampanje je da se poveca svest opšte javnosti i osoblja opštine o ravnopravnsoti polova. U vezi kampanje, za opštu javnost LOGOS je pripremio postere koji su postavljeni na bilbordima duž regionalnih puteva u svim partnerskim opštinama (Kamenica, Vitina, Novo Brdo, Elez Han, Ranilug, Klokot – Vrbovac, Parteš, Štrpce i Kacanik). Takode je osmišljena TV reklama koja se emituje 3 puta nedeljno tokom meseca Marta 2012 god. na Radio Televiziji Kosova (RTK) [na Albanskom i Srpskom Jeziku] i Koha Vision (KTV) [na Albanskom Jeziku]. Dok za opštinsku kampanju LOGOS je snabdeo opštine sa posterima koji adresiraju rodna pitanja pod opštinskoj nadležnosti, kao što su zdravstvo, obrazovanje, finansijski menadžment i ucešce i zastupljenost žena u izvršnoj vlasti opštine i u Skupštini Opštine. Posteri su podeljeni svim partnerskim opštinama i postavljeni su na zidovima kancelarija, cekaonicama i salama za sastanke u njihovim opštinskim zgradama.

“Kampanja za povecanje svesti za polna pitanja – TV Spot”

“Kampanja za povecanje svesti za polna pitanja – Billboardi”

[nggallery id=27]

“Kampanja za povecanje svesti za polna pitanja – Posters: Gender equality in municipal policies”

[nggallery id=25]
Polno dgovorno budžetiranje

Polno dgovorno budžetiranje je budžet koji prepoznaje polono obrazce u društvu i izdvaja sredstva za sprovodenje politika i programa koji ce promeniti ove obrasce u pravcu vece polne jednakosti u društvu. LOGOS podržava opštinske službenike za ravnopravnost polova i ženske odbornike Skupštine u svim partnerskim opštinama da ucestvuju u procesu budžetiranja i da zahtevaju vece razmišljanje o polnim zabrinutostima/problemima u procesu budžetiranja. LOGOS smatra da vece ucešce ženskih opštinskih odbornika i NVO-a za polnu svesnost pomaže u obuhvatanju polnih pitanja u budžetu još u ranoj fazi. LOGOS podržava kontinuirano ucešce ovih grupa u kasnim fazama kako bi se obezbedilo da opštinske vlasti sprovodu budžet kao što je dogovoreno na polno osetljiv nacin.

U cilju promovisanja održanog razvoja u ovom oblastu , LOGOS je distribuirao priručnik o polnom odgovornom planiranju i budžetiranju.

U novembru 2012 god., LOGOS je bio koorganizator međunarodne konferencije o polnom odgovornom budžetiranju. Među učesnicima su bili prisutni i ključni akteri iz nacionalnog i lokalnog nivoa, kao i međunarodni predstavnici iz Nemačke, Švedske i Albanije. Tokom ove konferencije, najbolje prakse i izazovi su razmenjeni.

Clanci iz novina

Gratë, me status të avancuar në punësim e planifikim buxheti -­‐ Koha Ditore, 17.05.2013
Gender Responsive Budgeting: Challenges and Practices” – 15.11.2012
Buxhetimi gjinor, sfidë për institucionet, Gazeta Express, 15.11.2012
Barazia gjinore objektiv i shoqërisë, 2Lonline.com, 9.11.2011
Zvicra investon në fuqizimin e grave kaçanikas në vendimmarrje, Ekrem Raka, Koha Ditore, 7.11.2011
LOGOS mbështet komunat e Kosovës jug-lindore në barazi gjinore dhe informim public, Website of Hani I Elezit, 2.11.2011

 

Odnosi Slikovit

[nggallery id=20]