Prostorno Planiranje

LOGOS II Faza podržava šest partnerskih opština u razvoju selekcionisanih zakonski potrebnih prostornih planova: Razvojni Plan Opštine (RPO), Razvojni Urbani Plan (RUP) i Urbanističkih Regulatornih Plan (URP). Razvojni Plan Opštine je najvažniji dokument u tom pogledu, jer postavlja razvojne prioritete opštine za narednih deset godina.

Aktivnosti LOGOS-a prvo se fokusiraju na pružanje tehničke podrške i stručnosti partnerskim opštinama. LOGOS pomaže opštinama da razviju strategije za razvoj opštine, za budžet i da planiraju sprovođenje ovih strategija i postave sistem koji će pratiti sprovođenje usvojenih planova. Paralelno, LOGOS podržava svoje partnere u organizovanju javnih konsultacija o izabranim opcijama za razvojne planove. LOGOS takođe radi u saradnji sa Ministarstvom Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP), koje je i odgovorno za razmatranje i odobravanje konačnih planova.

Izrada razvojnih opštinskih i prostornih planova Javne konsultacije
Relevantne štampi Relevantne fotografije
Izrada razvojnih opštinskih i prostornih planova

LOGOS podržava opštine Kamenica, Novo Brdo, Štrpce, Kačanik, Ranilug i Klokot – Vrbovac u razvoju njihovog Razvojnog Opštinskog Plana (ROP), Razvojnoj Urbanog Plana (RUP) i/ili Urbanističkih Regulatornih Planova (URP), jer ovim opštinama još uvek nedostaju ovi zakonski potrebni planovi. Ostale partnerske opštine ili već imaju dostupan razvojni plan, ili su podržane od strane drugih donatora u procesu izrade. Cilj podrške LOGOS-a je da su prostorni planovi razvoja u fazi realizacije do kraja 2012 god. Sve odabrane partnerske opštine primenjuju sistematski, participativni i inkluzivni pristup planiranja razvoja. U tom pogledu, prioriteti seoskog nivoa treba takođe da budu uzeti u obzir. Sistem za praćenje sprovođenja planova treba da se razvije i da funkcioniše u narednoj godini.

Proces izrade ROP, RUP i URP-a sastoji se od 5 različitih faza, koje odražavaju različita poglavlja koja moraju biti uključena u svakom prostornom planu:

  1. Analiza situacije i profil prostornog razvoja
  2. Definisanje vizije, principa i ciljeva
  3. Razvoj Okvira Opštinskog Prostornog Razvoja
  4. Razvoj sprovođenja strategija i akcija
  5. Izrada odredba za sprovođenje

Odgovornost za izradu ovih uzastopnih poglavlja je data opštinskim radnim grupama za planiranje, koje rade u skladu sa specifičnim temama (ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, korišćenje zemljišta, demografski problemi, itd.). Ove radne grupe uključuju i opštinske službenike a i predstavnike civilnog društva. Kako bi se osigurali da je pod-opštinski nivo uključen u opštinskom planiranju razvoja, selima je data posebna zastupljenost u ovim opštinskim radnim grupama. LOGOS prati rad tih radnih grupa. On pruža tehničku ekspertizu, finansijski podržava pripremu neophodnih mapa i savetuje tokom celog procesu izrade. To je štaviše od posebnog značaja kako bi ovi planovi bili u skladu sa zakonskim odredbama propisanim Zakonoma o prostornom planiranju i smernicama o sprovođenju prostornog planiranja, kao što je predstavljeno od strane Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja.

Pored tehničke podrške u radu radnih grupa, LOGOS podržava svoje partnerske opštine kroz sakupljanje, prevođenje i činjenje dostupnim relevantne informacije o prostornom planiranju. Različite praktične radionice su organizovane u cilju da se obuku opštinski zvaničnici i da se podrže u njihovom radu (na primer o tome kako da se razvije opštinski profil, definiše vizija, itd.). Pored toga, studijsko putovanje je organizovano u Hrvatskoj kako bi bila pružena prilika opštinskim zvaničnicima da uče iz iskustva i znanja hrvatskih opština u cilju razvoja opštinskih prostornih i urbanističkih planova razvoja.
Urbanistički regulativni plan “Zona -I” Kačanik
Urbanisticki Razvojni Plan Kamenice
Urbanisticki Razvojni Plan Klokota
Opstinski Razvojni Plan Novo Brdo
Urbanisticki razvojni plan bostana
Opstinski Razvojni Plan Ranilug
Urbanisticki Razvojni Plan Ranilug
Urbanisticki Razvojni Plan Štrpce
Opstinski Razvojni Plan Štrpce

Javne konsultacije

Važan aspekat u izradi razvojnih opštinskih planova oslanja se na uključivanje građana u procesu izrade. Ovo se ostvaruje kroz organizovanje javnih konsultacija nakon završetka ključnih ”poglavlja” razvojnog opštinskog plana. “Pristup foruma” podržava opštine u mobilizaciji građana i u pripremi i vođenju tih sastanaka. Opet posebna pažnja se posvećuje učešću seoskih predstavnika. Prvi forumi o prostornom planiranju su održani u novembru 2011 god. Primena ove metodologije je već pokazala vidljive rezultate. Svi sastanci su uključili u proseku oko 150 učesnika i dozvolili živahne diskusije i razmenu mišljenja između građana i njihove opštine. Kao rezultat ovog uspeha, četiri dodatna foruma o prostornom planiranju održana su u 2012 god.

Kao što je opisano gore, LOGOS naglašava važnost uključivanja pod-opštinskog nivoa, u opštinskom donošenju odluka. LOGOS trenutno podržava svoje partnerske opštine u usvajanju pod-opštinske uredbe kojom, između ostalog, će se omogućiti sistematsko učešće sela u relevantnim opštinskim procesima kreiranja politika, uključujući tako i prostorno planiranje i budžetiranje.

Relevantne štampi

Kllokoti me plan për donatore e investitorë – Koha Ditore – 13.12.2012
Plani Zhvillimor Urban, Vlerësimi Strategjik Mjedisor për zonën kadastrale të fshatit Bostan – Novo Brdo/Novobërdë – 22.11.2012
LOGOS­i i bën Kaçanikun dhe Hanin e Elezit me rregullore për lokalitetet – Koha Ditore – 01.11.2012
Pijls: Ju vendosni si të jetë Ranillugu pas dhjetë vitesh – 2LONLINE – 01.11.2012
Zvicra e bën Kaçanikun me Plan rregullues urban – Koha Ditore – 16.10.2012
Mbahet debat me qytetarë për Planin Zhvillimor Komunal – Kamenicë/Kamenica – 10.10.2012
Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal – Novo Brdo/Novobërdë – 10.10.2012
Kamenica miraton Planin Rregullues Urban – Koha Ditore – 09.01.2012
Kamenica me vision zhvillimor dhe urban modern, Xhevdet Kallaba, albinfo.ch, 24.03.2011

Relevantne fotografije

[nggallery id=2]