Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Monitoring i evaluacija

Projekat Unapređenja zapošljavanja mladih (EYE) ima snažan sistem Monitoringa i merenja rezultata (MMR) koji se koristi u planiranju, projektovanju, upravljanju, reviziji i evaluaciji intervencije u skladu sa pristupom Razvoja tržišnih sistema (RTS) i korišćenjem Donatorskog odbora za razvoj kompanija (DORK) standarda za merenje rezultata kao smernica. Kao takvo, dosledan monitoring projektnih aktivnosti će ublažiti rizik, zadržati tim u fokusu i upravljati očekivanjima zainteresovanih strana. MMR sistem omogućava osoblju da obuhvati i izveštava o rezultatima u skladu sa najboljim praksama u merenju rezultata.

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije