Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Kreiranje novih radnih mesta

Cilj ovog trećeg rezultata je da radi na strani potražnje kako bi omogućili da kompanije i socijalna preduzeća u ciljanim privrednim sektorima mogu da povećaju svoje prihode, investiraju i kreiraju nova radna mesta.

Ovo će se postići kroz investiranje u odabrane kompanije sa visokim potencijalom rasta, ali i povećanjem broja novih poslovnih usluga usmerenih ka rastućim preduzećima i tržištima. Kroz ove intervencije projekat će raditi na promovisanju konkurentnosti kompanija koje imaju veliku potrebu za stručno osposobljenim radnicima.

Projekat radi sa pružaocima poslovnih usluga, poslovnim organizacijama, industrijskim udruženjima i kompanijama iz odabranih pod-sektora kao što su proizvođači plastike, metala, drveta i tekstila, kao i IKT i BPO kompanije.

Pored toga, EYE se fokusira na razvoj održivih socijalnih preduzeća. Projekat radi na razumevanju šeme socijalnog preduzetništva na Kosovu i izgradnji dugoročnih alatki koje podržavaju i ubrzavaju kompanije na putu održivosti i uticaja u oblastima, uključujući izgradnju kapaciteta, pravni okvir i podizanje svesti. Kako biste stekli pregled o tome kako se društveno preduzeće razvija na Kosovu, pročitajte jednu od naših publikacija  ovde.

EYE se bavi ovim problemom kroz ova dva rezultata:

Relevantne, pristupačne nove i/ili poboljšane poslovne usluge su dostupne biznisima orijentisanim ka rastu

Socijalna preduzeća funkcionišu koristeći održive poslovne modele

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije