Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Fond za nove mogućnosti

OF je mehanizam koji dodeljuje sufinansiranje inicijativa, projekata ili aktivnosti koje imaju potencijal da doprinesu značajnim promenama u sistemu tržišta rada i sistemski poboljšaju mogućnosti za zapošljavanje mladih.

Fond mora finansirati najmanje jednu od oblasti intervencije navedenih u nastavku:

  • Inovativne inicijative koje se odnose na postojeće oblasti intervencije programa EYE: razvoj veština, usklađivanje radnih mesta i/ili razvoj privatnog sektora;
  • Ostale inicijative vezane za zapošljivost i zapošljavanje mladih.

OF ne primenjuje otvorene pozive, međutim, ako posedujete bilo kakvu inovativnu ideju koja odgovara gore navedenim kriterijumima, preuzmite formular obrazaca koncepta koji je prvi korak za podnošenje predloga.

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije