Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Fond za manjinske zajednice i ranjive grupe

Fond za manjinske zajednice i ranjive grupe funkcioniše kao dodatak postojećem administrativnom izdvajanju budžeta za aktivnosti koje su uglavnom planirane za svaki proizvod i koje direktno doprinose rezultatu ovog projekta. Primarna i direktna ciljna grupa ovog fonda su žene i pripadnici manjinskih grupa. Tim EYE je posvećen inkluzivnom, pravednom i održivom razvoju.

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije