Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Monitorimi dhe Vlerësimi i Rezultateve

Projekti Rritja e Punësimit për të Rinj (EYE) ka një sistem të qëndrueshëm të Monitorimit dhe Matjes së Rezultateve (MMR) i cili aplikohet për planifikimin, krijimin, menaxhimin, rishikimin dhe vlerësimin e ndërhyrjeve në harmoni me qasjen e Zhvillimit të Sistemeve të Tregut (ZHST) duke shfrytëzuar si udhëzues Standardin e Komitetit të Donatorëve për Zhvillimin e Ndërmarrjeve (DCED) për matje të rezultateve.

Kështu, monitorimi i vazhdueshëm i aktiviteteve të projektit do të zvogëlojë rrezikun, mbajë ekipin të përqendruar dhe do të menaxhojë pritjet e akterëve. Sistemi MMR i mundëson stafit që të merr dhe raportojë rezultatet sipas praktikave më të mira për matjen e rezultateve.

Veprimtaria

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë