Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Fondi i Mundësive

Fondi i mundësive është një mekanizëm i cili ndihmon iniciativat bashkë-financuese, projektet ose aktivitetet që kanë potencial për të  kontribuar në ndryshime të rëndësishme në sistemin e tregut të punës duke rritur mundësitë për punësimin e të rinjve në mënyrë të qëndrusehme.

Fondi mundësive financon së paku njërën nga këto fusha të ndërhyrjes:

  • Nismat inovative që lidhen me fushat ekzistuese të ndërhyrjes në kuadër të programit EYE: zhvillimi i shkathtësive, ndërmjetësimi në punësim dhe/ose krijimi i vendeve të punës;
  • Inciativa tjera lidhur me punësueshmërinë dhe punësimin e të rinjve.

Fondi i mundësive nuk aplikon thirrje të hapur, mirëpo nëse keni ndonjë ide inovative e cila përshtatet me kriteret e lartëpërmendura, ju lutemi shkarkoni koncept formën i cili është hapi i parë për të dorëzuar propozimin tuaj. (forma ne attachment)

 

Veprimtaria

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë