Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Fondi i Minoriteteve dhe Grupeve të Margjinalizuara

Fondi i pakicave dhe grupeve të margjinalizuara vepron si mekanizëm shtesë nga buxheti ekzistues për aktivitete, të cilat kryesisht janë të planifikuara në kuadër të secilit rezultat dhe drejtëpërdrejtë kontribuojnë në rezultatet e përgjithshme të projektit.

Grupet me prioitet janë gratë dhe anëtarët e grupeve joshumicë. Ekipi i EYE zotohet për një qasje gjithëpërfshirëse, të barabartë dhe të  qëndrueshme.

Veprimtaria

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Fushata e fundit e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë