Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Fondi i Minoriteteve dhe Grupeve të Margjinalizuara

Fondi i pakicave dhe grupeve të margjinalizuara vepron si mekanizëm shtesë nga buxheti ekzistues për aktivitete, të cilat kryesisht janë të planifikuara në kuadër të secilit rezultat dhe drejtëpërdrejtë kontribuojnë në rezultatet e përgjithshme të projektit.

Grupet me prioitet janë gratë dhe anëtarët e grupeve joshumicë. Ekipi i EYE zotohet për një qasje gjithëpërfshirëse, të barabartë dhe të  qëndrueshme.

Veprimtaria

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë