Upravljanje otpadom

DEMOS podržava 8 partnerskih opština da efektivnije i efikasnije upravljaju komunalnim otpadom. Pomoć se prvenstveno pruža na osnovu potreba i podržava procenu sistema upravljanja otpadom, planiranje upravljanja otpadom, efikasno i efektivno prikupljanja otpada i transportni sistem, pružanje usluga nadzora, naplate, izvršenja i podizanje javne svesti.

 

LOKALNI PLAN ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2016-2021
UPRAVLJANJE OTPADOM NA KOSOVU: IZAZOVI I MOGUÆNOSTI
LOKALNI PLAN ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2016-2021
Lokalni Plan Za Upravljanje Otpadom – Gracanica – 2016-2021
Lokalni Plan Upravljanja Otpadom – Orahovac – 2016-2021
Opština Kačanik: Opštinski Plan Upravljanja Otpadom 2016-2021
Elez Han: Lokalni Plan Upravljanja Otpadom 2016-2021
Opštinski Plan Upravljanja Otpadom 2016-2020 Opština Kaèanik