Grantovi performance

Sistem grantova zasnovanih na učinku (SGZU)

Sistem grantova zasnovanih na učinku (SGZU) je sredstvo preko kojeg se na godišnjem nivou nagrađuju opštine na osnovu njihovog učinka u oblasti upravljanja finansijama, javnim uslugama i lokalne demokratije. Ona je usmerena na davanju podsticaja opštinama da poboljšaju svoj učinak. Grant koji opština partner dobija se vezuje za njen rad: dobar učinak u oblasti javnih prostora, opštinskog saobraćaja, otpada, upravljanja finansijama i lokalne demokratije se nagrađuje sa većim grantovima. Opštine mogu da koriste SGZU grantove za radove, robe i usluge, u zavisnosti od njihovih prioriteta.

SGZU je praktičan sistem, što znači da se procena opštinskih učinka zasniva na zvaničnim podacima iz Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave, Ministarstva Finansija i Generalnog Revizora.

 

Sistem Grantova Zasnovan na Učniku – 3. izdanje
Sistem Grantova Zasnovan na Učniku

Scorecards

Scorecards Scorecards Scorecards
 Gjakova Graçanica Hani i Elezit
Scorecards Scorecards Scorecards
 Junik Kacanik Kamenica
Scorecards Scorecards Scorecards
 Kllokot Lipjan Novobrdo
Scorecards Scorecards  Scorecards
 Partes Peja Prishtina
 Scorecards Scorecards Scorecards 
 Rahovec  Ranillug Shtime
Scorecards Scorecards  
Strpce Viti