Lokalna demokratija

DEMOS je fokusiran na jačanje demokratskih mehanizama kontrole između Gradonačelnika opštine, Skupština opštine (SO) i građana. Da bi se postigla jača demokratska provera i ravnoteža, DEMOS pokušava da uspostavi ravnotežu između zakonodavne i izvršne vlasti jačanjem mehanizama odgovornosti. Ovaj pristup osnažuje članove Skupštine opštine, poboljšava kvalitet izveštavanja Gradonačelnika članovima skupština opštine i povećava transparentnost zakonodavne vlasti prema građanima. DEMOS pruža tehničku pomoć Komitetu za politike i finansije (KPF), komitetima za javne usluge u tri oblasti na kojima DEMOS radi (upravljanje otpadom, mobilnost i javni prostori), i u obučavanju članova SO o njihovoj nadzornoj ulozi i jačanju poslaničke grupe žena u Skupštine Opštine. Što se tiče unapređenja lokalne demokratije i prava građana da iznesu svoj stav na lokalnom nivou, u okviru ovog projekta će se sprovoditi direktna demokratija u dve opštine koje su partneri DEMOS-a.

Priručnik za objavljivanje akata i javnih politika na opštinskom nivou
Priručnik za članove Skupštine opštine
Priručnik za objavljivanje akata i javnih politika na opštinskom nivou
Priručnik za članove Skupštine opštine