Upravljanje finansijama

DEMOS podržava 17 partnerskih opština u sprovođenju zdravog procesa upravljanja finansijama i povećanja usklađenosti njihovog upravljanja finansijama sa pravnim okvirom. Podrška DEMOS-a će biti fokusirana na implementaciju preporuka iz izveštaja Generalnog Revizora i poboljšanju prikupljanja godišnjeg poreza na imovinu.

 

Evidencija opštinske imovine – Vodič za opštine